Spaar BV

Het enige doel van een Spaar BV is het beheren van uw spaargeld om hiermee als particulier Box 3 heffing te voorkomen. 

Het verlagen of voorkomen van Box 3 heffing is hét grote voordeel van een Spaar BV. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV zijn Box 2 vermogen en tellen dus niet mee bij het Box 3 vermogen! U hoeft bij het omzetten van Box 3 spaargeld naar Box 2 aandelen in de Spaar BV geen inkomstenbelasting te betalen. De waarde van uw aandelen in de Spaar BV is precies gelijk aan het gestorte spaargeld.

De Spaar BV staat ook bekend als Spaargeld BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Beleggings BV en Box 3 BV. Een Spaar BV is een reguliere BV met het doel uw spaartegoeden te beheren. Een Spaar BV oprichten via onze notaris  is door de lage rentestand steeds gunstiger i.p.v. sparen op een spaarrekening.

Laagste kosten

Ook als u een Spaar BV online wilt oprichten is UwBVoprichten.nl de goedkoopste en snelste van Nederland. De kosten zijn voor u als (door)startende ondernemer natuurlijk belangrijk. De kosten laag houden is een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap. Waarom zou u voor het oprichten van een fiscaal gunstige BV die uw aansprakelijkheid beperkt te veel kosten maken?! Uw accountant zal het met u eens zijn. Of u nu een BV wilt oprichten in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Twente, Limburg, Zeeland, Brabant, Delft, Haarlem, Leeuwarden, Assen, Nijmegen, Zwolle, Enschede of een andere plaats in Nederland: voor slechts € 279,- (ex btw) is UwBVoprichten.nl de goedkoopte van Nederland!

Wat is een Spaar BV?

Het enige doel van een Spaar BV is het beheren van spaargeld om hiermee als particulier Box 3 heffing te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

Het verlagen of voorkomen van Box 3 heffing is hét grote voordeel van een Spaar BV. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV zijn Box 2 vermogen en tellen dus niet mee bij het Box 3 vermogen! U hoeft bij het omzetten van Box 3 spaargeld naar Box 2 aandelen in de Spaar BV geen inkomstenbelasting te betalen. De waarde van uw aandelen in de Spaar BV is precies gelijk aan het gestorte spaargeld.

Hoe werkt de Spaar BV?

Om te beginnen: start er nú mee als u over 2020 nog uw fiscale voordeel wilt incasseren. De peildatum is namelijk 1 januari 2020. Het oprichten van uw Spaar BV via UwBvOprichten.nl is in een paar dagen geregeld. Houd er echter rekening mee dat u nog een zakelijk bankrekening moet openen. Het oprichten van een Spaar BV moet via een notaris. Dit proces is voor alle Spaar BV’s in Nederland, bij alle aanbieders van Spaar BV’s, hoe duur of goedkoop ze ook zijn, hetzelfde. Let op: dit is eenvoudig en standaard werk voor de notaris, dus waarom zou u hier te veel voor betalen? UwBVOprichten.nl werkt samen met de ervaren en betrouwbare notarissen van Damsté Notarissen en HVK Stevens. In de oprichtingsakte wordt opgenomen dat u als aandeelhouder en bestuurder in ruil voor de storting van uw spaargeld aandelen krijgt. Als de Spaar BV is opgericht opent u als bestuurder van de Spaar BV een bankrekening op naam van uw nieuwe Spaar BV waarop u uw spaargeld stort. Dit spaargeld telt dan niet meer mee voor Box 3!

Geld opnemen of bijstorten in uw Spaar BV?

De eenvoudigste en goedkoopste wijze om uw geld uit uw Spaar BV te halen is de opheffing van uw Spaar BV. Hiervoor hoeft u niet langs de notaris! U kunt dan weer privé over uw geld beschikken. U kunt ook tussentijds uw geld opnemen uit de Spaar BV door geld te lenen van uw Spaar BV. De voorwaarden voor deze lening moeten wel marktconform zijn voor wat betreft de rente, looptijd en aflossing. U kunt ook het aandelenkapitaal verlagen. U levert een deel van uw aandelen van de Spaar BV in en kunt het bedrag terugstorten naar uw privé bankrekening. Dit moet via een notariële akte.

Omdat de prijs voor het oprichten van een Spaar BV bij UwBVOprichten.nl zo laag is (de laagste in Nederland!) kunt u zelfs overwegen of opheffing van uw Spaar BV en daarna weer oprichten goedkoper is!

Uw voordelen

  • Via UwBVoprichten.nl een BV oprichten is de goedkoopste optie in Nederland
  • Een BV oprichten bij UwBVoprichten.nl gaat het snelste
  • Onze notarissen zijn van de hoogste kwaliteit en zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Transparant: geen verborgen kosten zoals bij andere aanbieders

Veel succes met het oprichten van uw Spaar BV via de goedkoopste aanbieder van Spaar BV’s in Nederland: UwBVOprichten.nl!