Spaar BV

Het enige doel van een Spaar BV is het beheren van uw spaargeld om hiermee als particulier Box 3 heffing te voorkomen. 

Het verlagen of voorkomen van Box 3 heffing is hét grote voordeel van een Spaar BV. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV zijn Box 2 vermogen en tellen dus niet mee bij het Box 3 vermogen! U hoeft bij het omzetten van Box 3 spaargeld naar Box 2 aandelen in de Spaar BV geen inkomstenbelasting te betalen. De waarde van uw aandelen in de Spaar BV is precies gelijk aan het gestorte spaargeld.

De Spaar BV staat ook bekend als Spaargeld BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Beleggings BV en Box 3 BV. Een Spaar BV is een reguliere BV met het doel uw spaartegoeden te beheren. Een Spaar BV oprichten via onze notaris  is door de lage rentestand steeds gunstiger i.p.v. sparen op een spaarrekening.

Laagste kosten

Ook als u een Spaar BV online wilt oprichten is UwBVoprichten.nl de goedkoopste en snelste van Nederland. De kosten zijn voor u als (door)startende ondernemer natuurlijk belangrijk. De kosten laag houden is een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap. Waarom zou u voor het oprichten van een fiscaal gunstige BV die uw aansprakelijkheid beperkt te veel kosten maken?! Uw accountant zal het met u eens zijn. Of u nu een BV wilt oprichten in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Twente, Limburg, Zeeland, Brabant, Delft, Haarlem, Leeuwarden, Assen, Nijmegen, Zwolle, Enschede of een andere plaats in Nederland: voor slechts € 279,- (ex btw) is UwBVoprichten.nl de goedkoopte van Nederland!

Wat is een Spaar BV?

Het enige doel van een Spaar BV is het beheren van spaargeld om hiermee als particulier Box 3 heffing te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?

Het verlagen of voorkomen van Box 3 heffing is hét grote voordeel van een Spaar BV. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV zijn Box 2 vermogen en tellen dus niet mee bij het Box 3 vermogen! U hoeft bij het omzetten van Box 3 spaargeld naar Box 2 aandelen in de Spaar BV geen inkomstenbelasting te betalen. De waarde van uw aandelen in de Spaar BV is precies gelijk aan het gestorte spaargeld.

Hoe werkt de Spaar BV?

Om te beginnen: start er nú mee als u over 2021 nog uw fiscale voordeel wilt incasseren. De peildatum is namelijk 1 januari 2021. Het oprichten van uw Spaar BV via UwBvOprichten.nl is in een paar dagen geregeld. Houd er echter rekening mee dat u nog een zakelijk bankrekening moet openen. Het oprichten van een Spaar BV moet via een notaris. Dit proces is voor alle Spaar BV’s in Nederland, bij alle aanbieders van Spaar BV’s, hoe duur of goedkoop ze ook zijn, hetzelfde. Let op: dit is eenvoudig en standaard werk voor de notaris, dus waarom zou u hier te veel voor betalen? UwBVOprichten.nl werkt voor het oprichten van uw Spaar BV samen met de ervaren en betrouwbare notarissen van Damsté Notarissen en HVK Stevens, voor fiscaal advies met MKB Accountants. In de oprichtingsakte wordt opgenomen dat u als aandeelhouder en bestuurder in ruil voor de storting van uw spaargeld aandelen krijgt. Als de Spaar BV is opgericht opent u als bestuurder van de Spaar BV een bankrekening op naam van uw nieuwe Spaar BV waarop u uw spaargeld stort. Dit spaargeld telt dan niet meer mee voor Box 3!

Wel of niet direct volstorten van de aandelen van uw Spaar BV?

Casus: Is het mogelijk om het nominale aandelen kapitaal van bijvoorbeeld € 400.000,-  slecht voor de helft vol te storen en pas later, (bijvoorbeeld als we onze effecten verkopen) 'bij' of 'vol' te storten zonder tussenkomst van een notaris? 
Antwoord: deels volstorten kan, maar is niet handig en zeker af te raden qua eventuele aansprakelijkheid. U kunt de voor u meest gunstige fiscale situatie het beste bespreken met uw accountant of anders gebruik maken van de speciale samenwerking van UwBVOprichten.nl met MKB Accountants: voor slechts € 99,- heeft u al een advies om de voor u fiscaal optimale situatie vast te stellen. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl. 
 
Geld opnemen of bijstorten in uw Spaar BV?

De eenvoudigste en goedkoopste wijze om uw geld uit uw Spaar BV te halen is de opheffing van uw Spaar BV. U kunt dan weer privé over uw geld beschikken. Hiervoor hoeft u niet langs de notaris. Dit kunt u via uw accountant regelen. Hiervoor heeft UWBVOprichten.nl een speciale samenwerking met MKB Accountants. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl.

U kunt ook tussentijds uw geld opnemen uit de Spaar BV door geld te lenen van uw Spaar BV. De voorwaarden voor deze lening moeten wel marktconform zijn voor wat betreft de rente, looptijd en aflossing. U kunt ook het aandelenkapitaal verlagen. U levert een deel van uw aandelen van de Spaar BV in en kunt het bedrag terugstorten naar uw privé bankrekening. Dit moet via een notariële akte.

Overdragen aandelen
Casus: Kunnen we onderling aandelen aan elkaar overdragen zonder tussenkomst van een notaris?
Antwoord: Onderling overdragen kan niet zonder notariële tussenkomst. Levering van aandelen dient altijd notarieel. Kosten, afhankelijk van situatie, beginnen vanaf € 950,-

AGIO
Casus: Mijn boekhouder had het over 'agio'. Hiermee kan je, als aandeelhouder, onderhands kapitaal opnemen of bijstorten wat dan later door de notaris (uiterlijk voordat de bv wordt opgeheven) moet worden geformaliseerd, klopt dat? - Vragen over agio en terugbetaling van agio zijn fiscale vragen en kunnen het beste door een/uw accountant te worden beantwoord. Ook kunt u gebruik maken van de speciale samenwerking van UwBVOprichten.nl met MKB Accountants: voor slechts € 99,- heeft u al een advies om de voor u fiscaal optimale situatie vast te stellen. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl.

Wat zijn mijn jaarlijkse wettelijke verplichtingen bij een Spaar BV 
Ná oprichting van uw Spaar BV heeft u een aantal belangrijke wettelijke verplichtingen. U kunt hiervoor van een speciale service gebruik maken van UwBVOprichten.nl: Onze partner MKB Accountants neemt graag uw jaarlijkse juridische en administratieve verplichtingen die bij een Spaar BV horen voor u uit handen. 
Het gaat dan om:

 • Jaarrekening samenstellen
 • Deponering Kamer van Koophandel
 • Notulen algemene vergadering aandeelhouder
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 
Het speciale tarief hiervoor is slechts € 450,- per jaar (ex btw). Uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten beperkt zijn tot:
 • Maximaal 2 uitstaande leningen
 • Beleggingen alleen in beurgenoteerde aandelen
 • Maximaal 2 bankrekeningen
 • Geen ondernemersactiviteiten
 • Goede aanlevering van stukken
 
Zij zijn er in gespecialiseerd, het scheelt u veel tijd en u weet zeker dat deze belangrijke fiscale verplichtingen voor u goed geregeld worden. Als u dit wilt kunt u dit aangeven aan het einde van het aanvraagproces van uw Spaar BV op www.uwbvoprichten.nl 
 
Adviesgesprek
U kunt ook voor slechts € 99,- een adviesgesprek aanvragen bij onze partner MKB Accountants uit Veenendaal. U krijgt dan in een gesprek van een uur inzicht in vragen als:
 
 • Wat is een spaar BV
 • Waarom heeft een spaar BV fiscale voordelen (uitleg box 2 versus box 3)
 • Welke vermogen in de spaargeld bv en welk deel niet
 • Hoe kan het geld weer uit de BV
 • Uitleg belastingen van een BV
 • Geld uitlenen van de spaar BV 
 • Gebruikelijk loon
 • Spaar BV en prive hypotheek
 • Welke kosten op een spaargeld BV
 • Wat moet er fiscaal gezien in de statuten van de BV
 • BTW en spaargeld BV
 • Spaargeld BV en aangifte inkomstenbelasting
 
Onderwerpen kunnen divers zijn dus niet alleen de Spaar BV maar ook andere zaken zoals in uw mail vermeld. Heeft u hier interesse in? Mail ons svp: info@uwbvoprichten.nl.

Uw voordelen

 • Via UwBVoprichten.nl een BV oprichten is de goedkoopste optie in Nederland
 • Een BV oprichten bij UwBVoprichten.nl gaat het snelste
 • Onze notarissen zijn van de hoogste kwaliteit en zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • Transparant: geen verborgen kosten zoals bij andere aanbieders

Veel succes met het oprichten van uw Spaar BV via de goedkoopste aanbieder van Spaar BV’s in Nederland: UwBVOprichten.nl!