Meest gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op de meeste van uw vragen

Een BV oprichten - hoe werkt dit?

Doorlooptijd
Doet u vandaag uw aanvraag? De huidige doorlooptijd is 5 - 10 werkdagen nadat de notaris alle informatie van u heeft ontvangen. Let op: waar u ook uw bv aanvraagt, check de werkelijke doorlooptijd als deze voor u van belang is. Door grote drukte bij het notariaat in Nederland is de doorlooptijd vaak langer dan oorspronkelijk beloofd wordt.
.
1. Hoe gaat de oprichting van uw BV in zijn werk?
Eerst vult u alle benodigde gegevens in op onze website. Deze gegevens slaan wij op in een beveiligde omgeving. Nadat u betaald heeft, ontvangt u van ons een bevestigingsmail waarin uitgebreid wordt toegelicht wat een BV is en welke verantwoordelijkheden het bezitten van een BV met zich meebrengt. 

Vervolgens moet u onze notaris machtigen om de BV voor u op te richten. Dit kunt u snel doen via een rechtstreekse videoverbinding met de notaris. U kunt ook hiervoor een afspraak maken bij het gemeentehuis. IN alle gevallen dient u uw paspoort bij de hand te houden. 

Als u naar de gemeente gaat voor de legalisatie stuurt u uw volmacht op naar het aangegeven postadres. Ter controle van uw aanvraag zal de notaris kort telefonisch contact met u opnemen. Binnen 5 - 10 werkdagen na ontvangst van de gelegaliseerde documenten passeert onze notaris de oprichtingsakte van uw BV. De notaris schrijft deze in bij de Kamer van Koophandel. U ontvangt van de KvK een factuur voor het ingeschreven staat a € 75,00 per bv. Direct hierna ontvangt u alle documenten (uw oprichtingsakte, aandeelhoudersregister en bewijs van inschrijving bij de KvK) per e-mail. Mocht u een hard copy wensen, dan kan dit op verzoek.

2. Wat zijn de kosten van het oprichten van een BV?
Bij UwBVoprichten.nl betaalt u slechts € 349,- ex. btw voor de oprichting van uw BV.

Wat krijgt u hiervoor? 

Voor dit bedrag wordt uw BV opgericht door een gerenommeerde notaris die al meer dan 20 jaar in het vak zit, waardoor u verzekerd bent van een oprichting zonder problemen. 
Voor die € 349,- krijgt u:
  • Gratis Aandeelhoudersregister
  • Inschrijving KvK + Uittreksel
  • Registratie bij UBO-register
  • Oprichting binnen 5 - 10 werkdagen
  • Geen verborgen kosten
Bij de meeste andere aanbieders komen deze bedragen er nog bovenop. Bij Uwbvoprichten.nl zijn ze inclusief de € 349,-. Onderaan de streep bent u bij Uwbvoprichten.nl dus het goedkoopste uit! 

Het tarief van het oprichten van een BV bij een notaris is aanzienlijk hoger, al zou u naar de goedkoopste notaris gaan. Wij houden de kosten van het oprichten van een BV zo laag mogelijk. Als u de prijzen van verschillende aanbieders gaat vergelijken zult u zien dat wij een van de goedkoopste aanbieders zijn omdat wij geen verborgen kosten hebben. Daarnaast wordt uw BV opgericht door een gerenommeerde notaris die al meer dan 20 jaar in het vak zit, waardoor u verzekerd bent van een oprichting zonder problemen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze kosten pagina.

3. Hoe lang duurt het voordat mijn BV is opgericht?
Een BV oprichten gaat als volgt in zijn werk:

1.       Vul de gegevens van uw BV in.
2.       De notaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak voor de legalisatie te maken. Dat kan snel per videoverbinding. 
3.       De oprichtingsakte van uw BV wordt hierna binnen 5 -10 werkdagen na ontvangst van uw gelegaliseerde handtekening gepasseerd door één van onze notarissen. Direct na oprichting ontvangt u alle benodigde documenten per e-mail.

4. Wat houdt legalisatie in?
De notaris wil weten of uw persoonlijke gegevens kloppen. Dit is de legalisatie. Dat gaat normaal gesproken heel snel via een videoverbinding met de notaris. Alternatief voor de video is dat u naar de gemeente gaat (goedkoopste optie!) of een notaris, deze verklaren dat u bent wie u zegt dat u bent, middels een handtekening op een document. Voor legalisatie van uw handtekening moet u uw handtekening zetten in het bijzijn van de ambtenaar of notaris Hij of zij vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs. U kunt uw handtekening laten legaliseren in elk gemeentehuis of bij een notaris (bij u in de buurt). U moet  hier tegenwoordig meestal wel een afspraak voor maken. Als u uw volmacht heeft laten legaliseren verzendt u het naar het door ons gegeven postadres. De notaris is verplicht uw identiteit te verifiëren op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme om misbruik en fraude te voorkomen. Gemeenten en notarissen zijn bevoegd tot het legaliseren van uw handtekening. Andere partijen die het oprichten van een BV aanbieden zonder deze stap zijn dus niet te vertrouwen.

5. Waarom is het nodig om de handtekening op de volmacht te laten legaliseren?
Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme om misbruik en fraude (Wwft). Notarissen zijn ook bevoegd tot het legaliseren van uw handtekening. Andere partijen die het oprichten van een BV aanbieden zonder deze stap zijn dus niet te vertrouwen.

6. Wat is het startkapitaal van mijn bv?
De kosten van een BV zijn sinds de invoering van de Flex BV in 2012 niet meer het startkapitaal van € 18.000,-. Een startkapitaal van € 0,01 volstaat in principe. Uwbvoprichtern.nl kiest uit oogpunt van service standaard voor een startkapitaal van € 1,20. Dat zijn 120 aandelen van € 0,01. Dat is handig als u later uw bedrijf wilt uitbreiden of (deels) verkopen. 120 is namelijk deelbaar door veel verschillende getallen. U heeft hiermee een extra flexibel kapitaal in uw bv. De startkapitaal kosten zijn dus beperkt. De overige kosten voor oprichten van uw BV zijn uiteraard ook van groot belang. Bij UwBVoprichten.nl heeft u de goedkoopste bv van Nederland: € 349,- (ex btw). Bovendien heeft u uw BV al binnen 5 werkdagen nadat u alle info heeft aangeleverd bij de notaris. Lage kosten, hoge kwaliteit! Mede dankzij de kennis en kunde van de notarissen bij Damsté Advocaten & Notarissen kunt u snel starten met uw nieuwe BV.

7. Door welke notaris wordt mijn BV opgericht?
Wij werken al jarenlang samen met Damsté Advocaten & Notarissen. Meer informatie over Damsté Advocaten & Notarissen vindt u hier.

8. Moet ik zelf nog mijn BV inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
Nee. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel regelen wij ook voor u. Zodra uw BV opgericht is, ontvangt u bij naast uw oprichtingsakte een bewijs van registratie bij de Kamer van Koophandel per e-mail.

9. Moet ik zelf nog mijn BV inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
Nee. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel regelen wij ook voor u.

10. Is het mogelijk om wijzigingen van gegevens door te geven nadat ik mij aanvraag gedaan heb?
Om de oprichting zo spoedig mogelijk te laten verlopen, is het niet mogelijk na verzending van uw aanvraag nog aanpassingen te maken, zoals het toevoegen van een oprichter of bestuurder.

11. Is het mogelijk meerdere BV’s tegelijk op te richten?
Ja zeker! U selecteert op de Homepage van Uwbvoprichten.nl de BV die u wilt laten oprichten en geeft bij het invullen van de gegevens aan dat u nóg een bv wilt oprichten.

12. Is het mogelijk om een holding en een werkmaatschappij tegelijk op te richten?
Ja zeker! U selecteert op de Homepage van Uwbvoprichten.nl eerst de 'Personal Holding' en geeft bij het invullen van de gegevens aan dat u nóg een bv wilt oprichten. Dat is normaal gesproken de 'Werkmaatschappij', maar is uiteraard de bv naar uw keuze.

13. Wanneer kunt u geen bv aanvragen?
Als u in een faillissement of surseance verkeert is het niet mogelijk een bv aan te vragen bij Uwbvoprichten.nl

De notaris en notariële akte

1. Kan ik een BV oprichten zonder notaris?
Nee, dit is niet mogelijk. Via onze website hoeft u zelf niet naar een notaris, maar richt één van onze aangesloten notarissen uw BV online voor u op.

2. Waarom moet het oprichten van een BV via een notaris?
Dit is nodig omdat een notaris omdat alleen iemand in de hoedanigheid van notaris bevoegd is om oprichtingsaktes te passeren. Het is dus ‘verplicht’ dat het oprichten van een rechtspersoon door een notaris geschiedt.

3. Wat is een notariële akte?
Notariële akten zijn geschriften waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een aantal overeenkomsten moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig.

Fiscaal/belasting

1. Zijn de kosten van het oprichten van een BV aftrekbaar?
Alle kosten die u uit zakelijk oogpunt voor een onderneming maakt, zijn aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten die u bijvoorbeeld hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging. De kosten voor het oprichten van uw BV zijn dus fiscaal aftrekbaar.

2. Kan ik ook fiscaal advies krijgen via UwBVOprichten.nl?
Dat kan zeker! Hiervoor werken wij nauw samen met onze partner MKB Accountants uit Veenendaal. Voor slechts € 99,- krijgt u een adviesgesprek van een uur. Zeker als u een Spaar BV gaat oprichten kan dit de moeite waard zijn.

Spaar BV

1. Wat is een Spaar BV?
Het enige doel van een Spaar BV is het beheren van spaargeld om hiermee als particulier Box 3 heffing te voorkomen.

2. Wat zijn de voordelen van een Spaar BV?
Het verlagen of voorkomen van Box 3 heffing is hét grote voordeel van een Spaar BV. De in ruil voor de storting van het spaargeld verkregen aandelen in de Spaar BV zijn Box 2 vermogen en tellen dus niet mee bij het Box 3 vermogen! U hoeft bij het omzetten van Box 3 spaargeld naar Box 2 aandelen in de Spaar BV geen inkomstenbelasting te betalen. De waarde van uw aandelen in de Spaar BV is precies gelijk aan het gestorte spaargeld.

3. Hoe werkt de Spaar BV?
Om te beginnen: start er nú mee als u over 2021 nog uw fiscale voordeel wilt incasseren. De peildatum is namelijk 1 januari 2021. Het oprichten van uw Spaar BV via UwBvOprichten.nl is in een paar dagen geregeld. Houd er echter rekening mee dat u nog een zakelijk bankrekening moet openen. Het oprichten van een Spaar BV moet via een notaris. Dit proces is voor alle Spaar BV’s in Nederland, bij alle aanbieders van Spaar BV’s, hoe duur of goedkoop ze ook zijn, hetzelfde. Let op: dit is eenvoudig en standaard werk voor de notaris, dus waarom zou u hier te veel voor betalen? UwBVOprichten.nl werkt voor het oprichten van uw Spaar BV samen met de ervaren en betrouwbare notarissen van Damsté Notarissen en HVK Stevens, voor fiscaal advies met MKB Accountants. In de oprichtingsakte wordt opgenomen dat u als aandeelhouder en bestuurder in ruil voor de storting van uw spaargeld aandelen krijgt. Als de Spaar BV is opgericht opent u als bestuurder van de Spaar BV een bankrekening op naam van uw nieuwe Spaar BV waarop u uw spaargeld stort. Dit spaargeld telt dan niet meer mee voor Box 3!

4. Wel of niet direct volstorten van de aandelen van uw Spaar BV?
Casus: Is het mogelijk om het nominale aandelen kapitaal van bijvoorbeeld € 400.000,- slecht voor de helft vol te storen en pas later, (bijvoorbeeld als we onze effecten verkopen) 'bij' of 'vol' te storten zonder tussenkomst van een notaris?
Antwoord: deels volstorten kan, maar is niet handig en zeker af te raden qua eventuele aansprakelijkheid. U kunt de voor u meest gunstige fiscale situatie het beste bespreken met uw accountant of anders gebruik maken van de speciale samenwerking van UwBVOprichten.nl met MKB Accountants: voor slechts € 99,- heeft u al een advies om de voor u fiscaal optimale situatie vast te stellen. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl.

5. Geld opnemen of bijstorten in uw Spaar BV?
De eenvoudigste en goedkoopste wijze om uw geld uit uw Spaar BV te halen is de opheffing van uw Spaar BV. U kunt dan weer privé over uw geld beschikken. Hiervoor hoeft u niet langs de notaris. Dit kunt u via uw accountant regelen. Hiervoor heeft UWBVOprichten.nl een speciale samenwerking met MKB Accountants. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl.

U kunt ook tussentijds uw geld opnemen uit de Spaar BV door geld te lenen van uw Spaar BV. De voorwaarden voor deze lening moeten wel marktconform zijn voor wat betreft de rente, looptijd en aflossing. U kunt ook het aandelenkapitaal verlagen. U levert een deel van uw aandelen van de Spaar BV in en kunt het bedrag terugstorten naar uw privé bankrekening. Dit moet via een notariële akte.

6. Overdragen aandelen
Casus: Kunnen we onderling aandelen aan elkaar overdragen zonder tussenkomst van een notaris?
Antwoord: Onderling overdragen kan niet zonder notariële tussenkomst. Levering van aandelen dient altijd notarieel. Kosten, afhankelijk van situatie, beginnen vanaf € 950,-

7. AGIO
Casus: Mijn boekhouder had het over 'agio'. Hiermee kan je, als aandeelhouder, onderhands kapitaal opnemen of bijstorten wat dan later door de notaris (uiterlijk voordat de bv wordt opgeheven) moet worden geformaliseerd, klopt dat? - Vragen over agio en terugbetaling van agio zijn fiscale vragen en kunnen het beste door een/uw accountant te worden beantwoord. Ook kunt u gebruik maken van de speciale samenwerking van UwBVOprichten.nl met MKB Accountants: voor slechts € 99,- heeft u al een advies om de voor u fiscaal optimale situatie vast te stellen. Informeer naar de opties via info@uwbvoprichten.nl.

8. Wat zijn mijn jaarlijkse wettelijke verplichtingen bij een Spaar BV en wat kan ik doen om hierbij dure fouten te voorkomen?
Ná oprichting van uw Spaar BV heeft u een aantal belangrijke wettelijke verplichtingen. Om u veel tijd te besparen en het risico op juridische fouten te voorkomen, kunt hiervoor van een speciale service gebruik maken van UwBVOprichten.nl: Onze partner MKB Accountants neemt graag uw jaarlijkse juridische en administratieve verplichtingen die bij een Spaar BV horen voor u uit handen.
Het gaat dan om:

Jaarrekening samenstellen
Deponering Kamer van Koophandel
Notulen algemene vergadering aandeelhouder
Aangifte vennootschapsbelasting

Het speciale tarief hiervoor is slechts € 450,- per jaar (ex btw). Uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten beperkt zijn tot:
Maximaal 2 uitstaande leningen
Beleggingen alleen in beurgenoteerde aandelen
Maximaal 2 bankrekeningen
Geen ondernemersactiviteiten
Goede aanlevering van stukken

Zij zijn er in gespecialiseerd, het scheelt u veel tijd en u weet zeker dat deze belangrijke fiscale verplichtingen voor u goed geregeld worden.

Als u dit wilt kunt u dit aangeven aan het einde van het aanvraagproces van uw Spaar BV op www.uwbvoprichten.nl

9. Adviesgesprek
Wilt u weten of een Spaar BV echt iets voor u is of heeft u vragen over wel/niet volstorten/agio/geldopnemen/liquideren Spaar BV etc?
U kunt voor slechts € 99,- een adviesgesprek aanvragen bij onze partner MKB Accountants uit Veenendaal. U krijgt dan in een gesprek van een uur inzicht in vragen als:
 
Wat is een spaar BV
Waarom heeft een spaar BV fiscale voordelen (uitleg box 2 versus box 3)
Welke vermogen in de spaargeld bv en welk deel niet
Hoe kan het geld weer uit de BV
Uitleg belastingen van een BV
Geld uitlenen van de spaar BV 
Gebruikelijk loon
Spaar BV en privé hypotheek
Welke kosten op een spaargeld BV
Wat moet er fiscaal gezien in de statuten van de BV
BTW en spaargeld BV
Spaargeld BV en aangifte inkomstenbelasting
 
Onderwerpen kunnen divers zijn dus niet alleen de Spaar BV maar ook andere zaken zoals in uw mail vermeld. Heeft u hier interesse in? Mail ons svp: info@uwbvoprichten.nl.

Uw voordelen:
Via UwBVoprichten.nl een BV oprichten is de goedkoopste optie in Nederland
Een BV oprichten bij UwBVoprichten.nl gaat het snelste
Onze notarissen zijn van de hoogste kwaliteit en zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Transparant: geen verborgen kosten zoals bij andere aanbieders

Vraag dit advies gesprek aan d.m.v. een mail naar info@uwbvoprichten.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
 
10. Handige links voor u:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.kvk.nl/
https://www.dezaak.nl/
https://www.vno-ncw.nl/
https://www.notaris.nl/

11. Staat de door u gewenste notariële dienst niet specifiek op de website vermeld?
Mail uw vraag naar info@uwbvoprichten.nl en wij nemen zsm contact met u op.