Cookie- en Privacyverklaring UwBVoprichten.nl

UwBVoprichten.nl is een website van UwBVoprichten.nl B.V. (hierna UwBVoprichten). Uw privacy wordt door ons zeer gerespecteerd. Om die reden beveiligen en verwerken wij de door u ingevulde persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren over ons cookie- en privacybeleid. Deze privacyverklaring geldt voor alle gebruikers van de diensten en website van UwBVoprichten.

Gegevensverwerking
UwBVoprichten verzamelt en verwerkt o.a. de volgende gegevens:
 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Naam van uw vennootschap
 • Adres van uw vennootschap
 • Activiteiten van uw vennootschap
 • Boekjaar en aandelen
 • Gegevens oprichters en bestuurders, indien rechtspersonen gegevens uit KvK en indien natuurlijke personen uit ingevuld formulier
 • Werknemers
 • Gegevens voor KvK
 • Betalingsgegevens, indien u online betaalt (bijvoorbeeld via iDEAL) worden ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen opgeslagen
 
Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • Het leveren van de notariële dienst, te weten het doorsturen van de aanvraag naar een of meerdere notarissen die zijn aangesloten bij UwBVoprichten en die diensten en/of producten kunnen uitvoeren. Onder andere uw volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens zijn noodzakelijk voor het opmaken van notariële akten;
 • Om de aanvrager een nieuwsbrief te kunnen sturen. Hierbij geldt dat u altijd de mogelijkheid heeft om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief;
 • Het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving;
 • Het verbeteren van de dienstverlening van UwBVoprichten;
 • Om contact met de aanvrager op te kunnen nemen.
 
Websites van derden
Op de website van UwBVoprichten kunnen links naar andere websites worden getoond. UwBVoprichten draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door derden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze website te lezen, voor u gebruik maakt van de betreffende website.
 
Social media buttons
Op de website van UwBVoprichten zijn social media buttons geplaatst om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons worden aangeleverd via een code door de netwerken zelf en worden actief zodra u hierop klikt. U kunt bij de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn terecht om te zien hoe zij met uw gegevens omgaan die in de code zijn verwerkt.
 
Delen van gegevens met derden
UwBVoprichten kan uw gegevens beschikbaar stellen aan derden die in opdracht van ons producten en/of diensten leveren. Uw gegevens worden in ieder geval gedeeld met een of meerdere aangesloten notarissen voor het uitvoeren van de notariële dienst. De notarissen hebben een geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens alleen met derden als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Verder worden uw gegevens gedeeld met de volgende derden:
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Boekhouder
 • CRM systeem (Podio)
 • WordPress
 • Hosting van de website
 
Cookies
Bij het aanbieden van onze diensten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken de cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, waaronder het IP-adres. Via de instellingen van uw browser kunt u deze cookies te allen tijde uitzetten of verwijderen van uw computer.
 
Google Analytics
UwBVoprichten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij het gebruik van onze website optimaliseren. De informatie die hieruit wordt verkregen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en overgedragen aan Google. Google analyseert vervolgens de gegevens en bewaart de gegevens op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google of van Google Analytics raadplegen.
 
Beveiligingsmaatregelen
Alle informatie die u in een formulier op de website van UwBVoprichten invult, wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. UwBVoprichten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van gegevens.
 
Openbaarmaking aan anderen door wijziging van zeggenschap of verkoop van UwBVoprichten B.V.
In het geval van verkoop of wijziging van zeggenschap – of ter voorbereiding hiervan – van UwBVoprichten.nl kan het voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden. Alle derden waaraan UwBVoprichten.nl B.V. de bedrijfsmiddelen overdraagt of verkoopt, hebben het recht om gebruik te blijven maken van de persoonlijke en andere door u verstrekte gegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen mocht hiervoor aanleiding zijn. U vindt altijd de meest actuele versie op deze website. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.
 
Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U heeft te allen tijde het recht om na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@bvoprichten.nl.
Verder heeft u onder de AVG de volgende rechten:
 • recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en aanvulling;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • recht om bezwaar te maken.
 
Vragen
U kunt voor vragen over privacy contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
UwBVoprichten.nl B.V.
Hooghiemstraplein 131
3514 AZ Utrecht
info@bvoprichten.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 september 2018.