Maak in 10 minuten uw briefing voor de notaris

U wilt een BV oprichten?

Als u een nieuwe onderneming start is het uiteraard belangrijk om een goede afweging te maken tussen de verschillende rechtsvormen. Kiest u voor een BV, VoF of een eenmanszaak? 

4 voordelen van een BV

Wat zijn de voordelen van een BV ten opzichte van een eenmanszaak of VoF?

1. U bent niet persoonlijk aansprakelijk
Bij een eenmanszaak bent u 100% persoonlijk aansprakelijk. Indien er sprake is van schulden, kan de schuldeiser alle schulden op u en uw partner (bij gemeenschap van goederen) verhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw koophuis, spaargeld en auto. Wilt u dat risico niet lopen? Kies er dan voor om een BV op te richten. Een BV is een rechtspersoon en bij een BV is dus in principe de Besloten Vennootschap aansprakelijk.

2. Aantrekken van investeerders
Een BV bestaat uit aandelen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Door het uitgeven van deze aandelen kan een BV investeerders aantrekken 

3. Professionele uitstraling en het imago van uw bedrijf
Het starten van een eenmanszaak is betrekkelijk eenvoudig. U hoeft alleen langs bij de KvK voor de inschrijving en verder zijn er -op een deugdelijke administratie na- weinig wettelijke verplichtingen. 

Een BV maakt een meer professionele indruk. Zo moet u voor het oprichten van de BV de akte van oprichting laten passeren bij de notaris. De notaris heeft hierbij de plicht om de BV te onderzoeken. Daarnaast liggen de eisen met betrekking tot de administratie van een BV een stuk hoger dan bij een eenmanszaak. Eventuele derden hebben hierdoor een goed overzicht van wat er zich in de BV afspeelt door bijvoorbeeld de jaarlijkse jaarrekening die u dient te deponeren. Dit draagt uiteraard ook bij aan de professionele uitstraling en het imago van uw onderneming.

4. Winstbelasting
Verwacht u een winst hoger dan € 80.000? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een BV op te richten. Bij een eenmanszaak betaalt u namelijk 52% inkomstenbelasting over de inkomsten. Over winstuitkering van uw BV (in de vorm van dividend) betaalt u 20-25% vernnootschapsbelasting.

4 nadelen van een BV

Wat zijn de grootste nadelen van het oprichten van een BV ten opzichte van een eenmanszaak of VoF? Lees dit overzicht goed voordat u besluit om een BV op te richten:

1. Fiscale nadelen van een BV
Bij een eenmanszaak heeft u recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Deze zijn allemaal niet van toepassing op een BV. Door deze belastingvoordelen hoeft u bij een lage winst relatief weinig belasting te betalen. Indien uw verwachte winst lager is dan € 80.000,- is een eenmanszaak of VoF over het algemeen fiscaal voordeliger. Bij hogere winsten is een BV vaak fiscaal voordeliger. 

2. Notariële kosten van oprichting
Voor een eenmanszaak hoeft u in principe alleen langs de KvK en betaalt u eenmalig € 50 voor de inschrijving. Een BV daarentegen moet altijd worden opgericht via een notaris. Gaat u langs bij de notaris dan bent u al snel ± € 1.000,- kwijt voor de oprichtingsakte.
Via UwBVOprichten.nl kunt u echter al een BV oprichten vanaf € 279!

3. Administratie
Bij een BV komen meer administratieve verplichtingen kijken dan bij een eenmanszaak of VoF. Er moet jaarlijks een jaarrekening worden gedeponeerd en u moet een aangifte van de vennootschapsbelasting indienen. Daarnaast bent u als directeur in loondienst en zult u dus ook een aangifte loonbelasting moeten doen.

4. DGA-salaris
Als u bestuurder bent van de BV en minimaal 5% van de aandelen houdt in een BV, dan bent u directeur-grootaandeelhouder. Als DGA bent u in loondienst van uw BV. Dit betekent dat u verplicht bent uzelf een DGA-salaris uit te keren van minimaal € 46.000,-.

Welke verschillende soorten BV’s bestaan er? 

BV’s hebben verschillende namen, zodat we direct kunnen zien met wat voor een soort BV we te maken hebben. Juridisch gezien is er echter geen verschil. Wat voor soort BV u wilt oprichten, ligt dus aan het doel van de BV. Hieronder leest u meer over de meest voorkomende BV’s:
 
Gewone BV
De ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wil de BV een in de statuten vastgesteld doel, verwerkt door onze notaris, bereiken.
 
Flex BV
Eigenlijk bestaat er geen verschil tussen een Gewone BV en een Flex BV. Met Flex BV wordt vaak een BV bedoelt die opgericht is na de wetswijziging van oktober 2012. Sinds de invoering van de Flex BV is het niet langer vereist om een startkapitaal van €18.000 te storten. Tegenwoordig kunt u al een BV oprichten vanaf € 0,10. 
 
Personal holding BV
Een personal holding is een BV waarin jij de enige eigenaar bent. Uitzonderingen zijn dat u uw partner of kinderen eigenaar zijn geworden om fiscale redenen. De personal holding is eigenlijk dus een rechtspersoon om uwzelf heen.
 
 Spaar BV
Ook bekend als Spaargeld BV, Spaartaks BV, Vermogens BV, Beleggings BV en Box 3 BV. Een Spaar BV is een reguliere BV met het doel uw spaartegoeden te beheren. Een Spaar BV oprichten via onze notaris is door de lage rentestand steeds gunstiger i.p.v. sparen op een spaarrekening.

Management BV
Bij een Management BV schuift de notaris de vennootschap tussen uzelf en de onderneming waarvoor u werkzaamheden verricht. Het is een fiscale constructie die de persoonlijke dienstbetrekking vervangt.

Werkmaatschappij
U wilt een werkmaatschappij oprichten? Ook bekend als Gewone bv, reguliere bv. De rechtspersoon van een bedrijf waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. Het oprichten van een werkmaatschappij via een notaris is nodig bij het starten van een onderneming.  

Spoed BV
U wilt een Spoed BV oprichten? Een Spoed BV wordt binnen één werkdag opgericht en vereist daarom extra aandacht van de notaris. De extra kosten voor het oprichten van een BV met spoed zijn €250,- ex. BTW. Oprichting binnen 48 uur voor slechts € 279,- is bij UwBVoprichten.nl standaard. Bij de grootste concurrenten betaalt u hier een forse meerprijs voor en is het ‘spoed’ à € 645,-. Uw voordeel via UwBVoprichten is € 400,-!

Klaar om je Uw BV direct via de notaris opgericht te maken?

In een paar simpele stappen is uw document gereed voor gebruik.